Politikerne diskuterte innsparingstiltak: – Alvorlighetsgraden er forsterka