To selskaper vil bygge ut vindkraft i Orkland – lokker med arbeidsplasser

foto