Flere elever flykter fra skolen. - Det er som å sende ungene sine i krigssonen

Uro og bråk i klassen og på skolen gjør at mange elever ved Meldal barne- og ungdomsskole melder flytting til andre skoler. Foto: ST