Økonomisk krise - akutt vedlikehold satt på vent: - Frykter vi må stenge

foto
Morten Juul er leder i fellesnemnda, mens Janita Bruun er kirkeverge. De er alvorlige bekymret for kirkeøkonomien. Foto: John M. Myrhaug