Økonomisk krise - akutt vedlikehold satt på vent: - Frykter vi må stenge