Unge gutter gjorde skadeverk på 30 gravplasser

foto