Fare for kø når fylkesveg skal asfalteres: – Bruk gjerne omkjøringsveier

foto