Gården er bygd opp stein på stein, bokstavelig talt

Slik så hele arealet som gårdbruker Kristian Loe nå har fått opparbeidet til dyrkbart areal. Foto: Anders Aasegg Morken