Årlig bidrar de til 1 300 milliarder kroner. Nå vil en pensjonist lage hotell på egen tomt