Innbrudd på rådhuset: Trolig ingenting som er stjålet

foto