Kommunedirektøren tilsatt ved akklamasjon: – Jeg begynner i «mårra»

foto