Midlertidige endringer skaper reaksjoner: – Vi skal klare å stå i det