Forurensning i fjorden: En bekreftelse på komplisert regelverk