Forurensning i fjorden: En bekreftelse på komplisert regelverk

foto