Venn oppvekstsenter: Resultatet kan bli alt fra ny skole via «hybridbygg» til utsettelse