En spesiell forespørsel gjorde at lederen så nye muligheter: - Kan være banebrytende

foto