Ønsker uenighet og diskusjon: Stiller med tre ungdomskandidater