En konkurs, flere nye virksomheter, mange slettinger