Har sendt ut farevarsel: – Store områder kan bli berørt