Tunneler på Fv 714 åpnet, men likevel kortvarige stenginger