Ba Slagsvold Vedum om hjelp: – Statens overformynderi begynner å bli et problem

foto