Pinsehelga er over, og det er tilbake til hverdagen igjen. Feira du pinse, og tok du bilder? I så fall er vi i avisa ST interessert i dem. Send bildene dine og litt tekst om hvem som har tatt dem og hvor feiringen er til sjur.vaage@avisa-st.no.

Men hva er egentlig pinse, og hvorfor feirer vi den?

Pinse er en kristen høytid 50 dager etter at Jesus, ifølge Det nye testamentet i Bibelen, sto opp fra de døde på påskedagen. På denne dagen viste Den hellige ånd seg for Apostlene i form av ildtunger fra himmelen. Dagen er til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene, og regnes av protestantiske kristne som fødselsdagen til den kristne kirken, mens katolsk kristendom legger kirkens grunnleggelse til utvelgelsen av apostlene og overgivelse av nøklemakten til Peter (ifølge Matteusevangliet 16.19). De ortodokse kristne ser på pinsen som fullførelsen av en lang dannelsesprosess.

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Dette var opprinnelig navnet på den jødiske høytiden sjabuót, som ble feiret den femtiende dagen etter pesach.

Fargen rød, som symboliserer glede og ilden fra Den hellige ånd, er pinsens farge i de vestlige kirkene. Prester, forstandere og kormedlemmer bærer røde liturgiske plagg og i senere tid har det noen steder også blitt vanligere at legfolket i menigheten kler seg i rødt. Røde banner blir ofte hengt på veggene eller fra taket for å symbolisere den «stormende, mektige vind» skildret i Apostlenes gjerninger og Den hellige ånds frie utfoldelse.

En viktig del av pinsefeiringen er å synge salmer med tekst som forteller om pinsen. I Den katolske kirke synges «Veni Sancte Spiritus» som en gregoriansk sekvens under pinsedagsmessen. Denne liturgiske sangen har blitt oversatt til flere språk og synges også i dag i mange kirkesamfunn.

Når er pinsen?

Første pinsedag er alltid 49 dager (altså den syvende søndagen) etter påskedagen. I de vestlige kirkene er den tidligst mulige datoen for pinsen 10. mai, mens den senest mulige er 13. juni.

Den ukjente høytiden

Pinsen her til lands har blitt kalt den «ukjente» høytiden. Her er både første pinsedag (søndag) og annen pinsedag (mandag) helligdager, og på pinseaften må butikker på over 100 kvadratmeter stenge senest klokken 16:00. Første pinsedag er det ikke tillat å sende reklame på TV eller radio. I stedet skal de kommersielle kanalene sende informative innslag for ideelle og allmennyttige organisasjoner i reklamepausene, men enkelte norske kanaler, som FEM, MAX, VOX, Viasat 4, og TV3, sender ikke fra Norge, og viser derfor reklame.

Mange steder i landet er det også vanlig å brenne bål pinseaften.