— Nettaviser er dårlig egnet til å pakke inn elgkjøtt