Orkland, Heim, Skaun, Rindal og Rennebu slås sammen og blir én kommune: - Vi blir særdeles slagkraftig

foto