Har sendt ut gult farevarsel: – Vær forsiktig med åpen ild

foto