Avviser politisk hestehandel: - Må ha større forutsigbarhet

foto