Berget førerkortene på belastet veistrekning

Det kjøres hardt på Søvasskjølen. Foto: Arkivbilde