Berget førerkortene på belastet veistrekning

foto