Heim tar opp spørsmålet om å ta imot flyktninger fra Ukraina

foto