Ser mørkt på å få en diger trafostasjon som altfor nær nabo

Den røde pila angir planlagt plassering av ny trafostasjon. Øystein og Liv Karin Mælen ser veldig mørkt på det. Foto: Øyvind Brostrøm