Ser mørkt på å få en diger trafostasjon som altfor nær nabo