Tre bedrifter ønsker ny veitrasé ved kornåker – vil unngå dette

foto
Når bøndene skal levere korn til Orkla kornsilo og mølne, er det ofte kø helt ute på hovedveien. Foto: Anders Aasegg Morken / ST