Er sårbar for krise, sabotasje og havari inntil reservevann er på plass. Samtidig har budsjettet økt med 60 millioner kroner

Sammenkobling med Metrovann via Holem i Melhus med ledning til Malmsjøen, er det beste alternativet for Skaun kommune, ifølge Rambøll. Foto: Google maps