En ST-leser sendte oss nylig bilde av en parkert bil ved sone 5 i Orklaparken. Dette er langs elva Orkla på Evjen. I tillegg sa han at biler kjører over den nye trebrua for å komme seg inn til sone 5.

- Jeg har selv møtt biler der. Trolig er det fiskere som skal fiske laks som kjører helt inn til elvebredden, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Han ønsker at kommunen skal bli oppmerksom på problemet, og gjerne iverksette tiltak.

Som kjent går Orklaparken fra Forve bru og helt ned til Grønøra på Orkanger. Og all ferdsel med bil her er forbudt.

Teknisk sjef i Orkdal kommune, Nils Arne Sletvold, kjente ikke til at det ferdes biler på det aktuelle stedet før ST tok opp saken med ham.

- Nei, dette kjenner vi ikke til, sier han.

- Hvor er det lov å kjøre med bil i Orklaparken?

- Ingen steder.

- Er det egnede p-plasser for bil i tilknytning til Orklaparken?

- Det er regulerte p-plasser ved Forve bru, grusbanen på Fannrem, Øyagrenda, ved kommunesentret, ved Orklahallen og p-plass ved utløpet av Gammelosen, sier Sletvold.

- Det registreres en del hester langs deler av Orklaparken. Hvilke bestemmelser gjelder omkring hester og turstien?

- Orklaparken er regulert og skiltet som gang- og sykkelveg fra Forve bru til Orkla bru. Det vil si at all ferdsel med hest er forbudt, sier han.

- Hva kan eller bør kommunen gjøre med «bil i parken-problematikken»?

- Politikerne er klare og enstemmig på at Orklaparken skal være bil- og hestefritt. Parken er regulert med skilting i henhold til reguleringsplan. All overtredelse av disse forbud er i utgangspunktet en politisak, sier Sletvold.

Problemet med biler på gang- og sykkelstien ble også tatt opp i formannskapet på onsdag denne uka som en orienteringssak.

Her står det en bil parkert på sone 5 på Evjen. Hvordan har den kommet seg hit? Foto: Privat