18 søkere til kommunens største tjenesteområde. Skal lede 200 ansatte

foto