Buvik skolekorps gjentar suksessen fra i fjor, og arrangerer halloweenseminar for aspiranter i Skaunhallen 30. oktober i samarbeid med Norges Musikkorpsforbund. Korpset søker nå om å få 5000 kroner i støtte fra kommunen til arrangementet. Line Søraker i arrangementskomiteen skriver i søknaden at korpset vil legge til rette for at de ferskeste aspirantene i skolekorpsene (8-10 år) skal kunne få muligheter til å samles, selv om de er «rykende ferske» musikere. Det blir både konsert og åpent halloweenparty som avslutning på seminaret.