- Ja, brannen er påsatt. Det er vår konklusjon etter at de tekniske rapportene nå foreligger. Det er tilført bar ild, sier lensmann Kjell Dalheim ved Meldal lensmannskontor.

Det var rundt klokka fem denne søndagen at brannen ved barnevernsinstitusjonen brøt ut. Ni personer; fire ungdommer og fem voksne som oppholdt seg inne i huset, ble klar over at det kom røyk fra et annet sted i bygget. Da de kom ut, var flammene godt synlig gjennom loftsvinduet.

Det var aldri fare for menneskeliv. I tillegg var det gunstige vindforhold som gjorde at bygningen ikke ble påført større skader.

Sakkyndig vurdering

Kjell Dalheim kan ikke gå i detalj om klienten som nå har erkjent å ha startet brannen.

- Vedkommende får behandling, men jeg er usikker på hvor vedkommende er nå. Vedkommende må også vurderes av sakkyndig. Vi har kun hatt vedkommende til samtale, ikke til formelt avhør, sier Dalheim.

- Utgjør denne personen en fare for sine omgivelser?

- Det er blant annet det vi må få svar på av en sakkyndig person.

Dalheim kan foreløpig ikke si noe om vedkommende er straffrettslig tilregnelig.

- Forstår personen hva som er skjedd?

- Ja, jeg mener det, men jeg er mer usikker på om vedkommende forstår omfanget av det.

- Har personen uttrykt anger?

- Det kan jeg ikke kommentere.

Ikke avansert

Dalheim sier at det fortsatt gjenstår en del etterforskning i saken. Blant annet skal flere vitner avhøres. Deretter blir saken oversendt jurist for vurdering om straffeforfølgelse og om det er grunnlag for det.

- Hva kan du si om måten brannen er stiftet på?

- Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men det er ikke noe «avansert» brannstifting. Det er brukt fyrstikker eller lighter, og det er ikke tilført brennbar væske, sier lensmann Kjell Dalheim.

Kan aldri helgardere

Stig Svendsen, avdelingsdirektør for barnevern i Midt-Norge, sier det aldri vil være mulig å gardere seg hundre prosent mot brann og brannstifting.

- Men i forhold til våre rutiner tar vi høyde for at det kan skje. Blant annet går det på prosedyrer for brannsikring, brannanlegg, dialog og kommunikasjon med brannvesen, samt gjennomføring av forskriftsmessige brannøvelser. Og på Storbuan er alt dette ivaretatt, sier han.

Han har heller ingen problemer med å innrømme at når en klient antenner en bygning der mange mennesker oppholder seg under samme tak, sprer det utrygghet og usikkerhet.

Økt risiko

- Dette har vært ei traumatisk opplevelse for alle. Både ansatte og klienter fikk oppfølging av fagpersonell etter brannen, men det er klart at vi nå - når vi vet årsaken - gjør oss noen ekstra tanker rundt at brannen er påsatt.

- Har ansatte trening i å kunne «forutse» at slike ting kan skje?

- Ja, det er en del av kompetansen til de ansatte. Spesielt er vi ekstra våken i etterkant av konflikter. Vi skal også huske på at det faktisk er en grunn til at barn havner på barnevernsinstitusjon, og en slik klientgruppe utgjør en økt risikofaktor.

Kjell Dalheim, lensmann i Meldal, sier det ennå gjenstår å foreta avhør i saken. Arkivfoto