Gjør et siste forsøk etter at elva ble farga grå: – Det skulle ikke skje, men så skjedde det likevel

Kjente kvikkleireforekomster på østsida av elva gjør området ustabilt. Derfor er styrt boring et bedre alternativ enn graving. Foto: Erik Eikebrokk