Parkeringsprosjektet ble lagt på is. Mange mål med dyrkajord må ofres for å få det i gang igjen

Statens vegvesen vil ha kortest mulig vei fra E39 til parkeringsplassene, og ser ingen annen mulig lokalitet enn sør for E39. Foto: Erik Eikebrokk