Parkeringsprosjektet ble lagt på is. Mange mål med dyrkajord må ofres for å få det i gang igjen

foto