Sterk kritikk mot kontrollutvalget – ordføreren har grepet inn

foto