Nytt innbrudd på kirkekontor - kirkenøkler stjålet

foto