– Vi står på kanten av stupet. Hadde jeg behandlet mine ansatte slik, ville jeg blitt arrestert