Ber folk ta farevarselet på alvor: – Det er ventet mye vind utover dagen