Sparetiltak for mange tiår: - Nå unngår vi en diskusjon om å bygge nytt

foto