Stenger trafikkert bru på grunn av støyplager

foto