Mulig funn av kvikkleire forsinker bygging av nytt oppvekstsenter