Saksøkte snekkerfirma for overfakturering og mangler: «De har vunnet saken fullt ut»

foto