Ringvirkninger av batterifabrikk: – Dårlig signal å sende unger i brakker