Fabrikken kan bli nesten én kilometer lang: - Skal plasseres på en så skånsom måte som mulig