Styrker dialog og samarbeid: — Målet er at ungdommene skal få mer kunnskap og økt forståelse