- Det er jo forferdelig å se hjorten lide sånn

foto