Vi ønsker å få undersøkt om havna virkelig har behov for å legge båter i forlengelse av kai.

Vet at rådmann og politikere fra hovedutvalg forvaltning skal på befaring- det hadde vert et ønske at Nerøra vel hadde fått en mulighet til å være med .Da kunne en også fått satt beboerene sine utfordringer i fokus .For de er helt glemt.

Minner om at Trondheim Havn krevde 3 kaiplasser mot vest ,hvis ikke var det ikke aktuelt med utbygging.

Men når de skjønte at staten kom til å sette foten ned var det plutselig nok med 2 kaiplasser.

Det er med dette i tankene at vi setter spørsmål om havna virkelig må legge båter i forlengelse av kaien.

Derfor bør saken utsettes til dette er undersøkt.

Det bor folk i dette området og flere ligger allerede med sov i ro og lukkede vinduer , selv om det er sommer og varmt.

Hvor lite hensyn kan kommunen ta når det gjelder de som bor i området?

Båtene vil bli liggende horisontalt utenfor Gammelosen og sperre sjøutsikten ,men det verste er at båtene da vil bli liggende nærmere bebyggelsen, i forhold til støy.

Er Fylkesmannen informert om dette?

Støynivået var i utgangspunktet altfor høyt. Dette bør kommunen ta seg tid til å undersøke før planen godkjennes.

Nerøra vil ta kontakt med Fylkesmannen.

Vi er også bekymret for vannkvaliteten i Vannspeilet, den eneste bademuligheten vi har i nærmiljøet. Den eneste parken vi har som alle lett kan komme til og bruke hele året.

Et unikt friområde står i fare for å bli ødelagt for all fremtid.

Nå ser det ut som om plantegninger fra Trondheim havn er feil når det gjelder størrelse forhold mellom båt og kai.

Nå skal en ikke mistenke Trondheim havn for å bevisst ha manipulert med tegningene, men en kan jo gjøre seg noen tanker ……

Det som derimot er alvorlig er at en så viktig sak kan bli avgjort på feil grunnlag!

En annen viktig ting er mudringen som skal foregå like utenfor Gammelosen.

Avrenning fra gruvene har ført til store mengder tungmetaller. Dette ligger lagra i sedimenta, og de øverste laga kan være mindre forurensa, derfor bør prøvene taes dypere.

Vi synes det er risikabelt å mudre i dette området og bruke massene til utbygging av ny havn og det vil føre til at forurensa masse føres inn i Vannspeilet?

Er mudring i dette området nødvendig og vet rådmann, ordfører og politikerene i Orkdal nok om hvilke konsekvenser en mudring vil kunne medføre?

Vi ønsker at dette undersøkes og at på bakgrunn av overnevnte spørsmål at saken utsettes til flere fakta er på bordet.

Det handler om å ta vare på gode boområder og nærmiljøer.

Nerøra sammenliknes med en perle og med Bakklandet.

Dersom Orkdal kommune skal etterkomme havnas ønsker til det fulle vil hele området bli forslummet og det for all fremtid.

Det er noen tiår siden at en del politikere ønsket å gruslegge hele vannspeilet til industri, heldigvis unngikk vi at den tabben ble fullendt, takket være Orkanger vel, fornuftige politikere og beboere på Nerøra.

Alle skjønner at vi må ha arbeidsplasser, men først når vi stiller krav til industrien og lytter til de som bor i området kan vi kanskje finne en balanse, det handler om livskvalitet og ikke minst hvilke verdier vi skal vektlegge.

Hvordan ønsker vi at Nerøra skal se ut i fremtiden?

MVH NERØRA VEL

Eva Haugen