Starter sikring av kvikkleire: - Dette arbeidet vil foregå utenfor kjørebanen

foto