Gnagerne gjør skader for millionbeløp

Få kyndig hjelp til å bekjempe gangere. Bruk av gift uten feller kan føre til at dyr dør inne i vegger og gulv. Foto: Gjensidige